De stappen die achtereenvolgens aan de orde komen bij een asbestverwijdering:

  1. Bekijken van de situatie en in beeld brengen wat en hoe verwijderd gaat worden. Mogelijk is het wenselijk om nog enig huiswerk te verrichten.
  2. Het laten opstellen van een asbestinventarisatierapport en sloopmelding naar gemeente doen. Beide onderdelen kan  De Kempen Asbestverwijdering   voor u verzorgen.
  3. In overleg met de opdrachtgever wordt de asbestverwijdering ingepland.
  4. Enkele dagen vóór de  geplande verwijdering wordt de locatie bezocht voor een interne  voorinspectie om met de opdrachtgever vast te stellen dat het project goed klaar ligt om met de verwijdering te starten. Indien gewenst kunnen nog kleine aanpassingen gebeuren.
  5. Op de afgesproken datum wordt de asbestverwijdering uitgevoerd.
  6. Na afloop van de asbestverwijdering worden de containers opgehaald en  kopieen van de stortbonnen worden zowel naar de eigenaar als naar de gemeente gestuurd.

Asbest verwijderen? Neem contact op met Jacq!

0031 6 534 7 5940 Mail ons